MORNING MADHURI 689-3

मेन श्रीदेवी 290-17-179

भूतनाथ मॉर्निंग 340-70-145

बालाजी डे 226-08-170

टाइम कल्याण 116-8

टाइम सिंडिकेट 170-8

माधुरी डे 790-60-479

कामधेनु 280-07-449

सिंडिकेट मॉर्निंग 678-13-139